Rasfoire documente

Regulamentul 3/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Hotarirea 7/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, aprobate prin Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 21/2020

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Contract de finantare din 2020 nerambursabilă - Proiect

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Actul din 2020 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS prevăzută în cadrul Programului ''ELECTRIC UP'' privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Ordinul 3.581/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului ''ELECTRIC UP'' privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Decizia 759/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Decizia 578/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) şi art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021