Rasfoire documente

Procedura din 2021 de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 315^2 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

publicat in M.Of. 853 din 07-sep-2021

Ordinul 1.387/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 315^2 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, precum şi pentru modificarea unor prevederi procedurale

publicat in M.Of. 853 din 07-sep-2021

Ordinul 991/2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 5

publicat in M.Of. 853 din 07-sep-2021

Ordinul 5.158/2021 privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru ''Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 853 din 07-sep-2021

Ordinul 5.091/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.074/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Rose Garden Kids'' din oraşul Popeşti-Leordeni

publicat in M.Of. 853 din 07-sep-2021

Hotarirea 927/2021 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 853 din 07-sep-2021