Rasfoire documente

Ordinul 4.302/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2021 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat

publicat in M.Of. 852 din 07-sep-2021

Ordinul 252/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii TRANS PEC LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 852 din 07-sep-2021

Circulara 18/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 500 de ani de la Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung, cel mai vechi document păstrat scris în limba română

publicat in M.Of. 852 din 07-sep-2021

Ordinul 5.160/2021 privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru ''Şcoala Gimnazială Dimitrie Cantemir'' din municipiul Baia Mare

publicat in M.Of. 852 din 07-sep-2021

Ordinul 5.159/2021 privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru ''Şcoala Gimnazială Ion Neculce'' din municipiul Iaşi

publicat in M.Of. 852 din 07-sep-2021

Ordinul 5.157/2021 privind implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot

publicat in M.Of. 852 din 07-sep-2021

Ordinul 5.152/2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 852 din 07-sep-2021

Ordinul 5.149/2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 852 din 07-sep-2021

Ordinul 1.762/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 852 din 07-sep-2021