Rasfoire documente

Ordinul 4.969/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Magic World Kindergarten'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 850 din 07-sep-2021

Ordinul 1358/2021 privind aprobarea Ghidului standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România, în cadrul proiectului ''Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE'', finanţat prin Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020

publicat in M.Of. 850 din 07-sep-2021

Ordinul 118/2021 privind redactarea şi gestionarea documentelor neclasificate, circuitul şi promovarea corespondenţei la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 850 din 07-sep-2021

Hotarirea 923/2021 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 27,2219 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an''

publicat in M.Of. 850 din 07-sep-2021

Hotarirea 922/2021 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului, în vederea participării la Programul Internaţional pentru Acţiune privind Schimbările Climatice/International Programme for Action on Climate (IPAC)

publicat in M.Of. 850 din 07-sep-2021