Rasfoire documente

Ordinul 5.027/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-16 iulie 2021

publicat in M.Of. 856 din 08-sep-2021

Ordinul 5.026/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ ''gimnazial'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''F.E.G.'' din municipiul Iaşi

publicat in M.Of. 856 din 08-sep-2021

Ordinul 5.024/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Smaranda Educational din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Max und Moritz'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 856 din 08-sep-2021

Ordinul 5.023/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Pick Me - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ''Pick Me Kindergarten'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 856 din 08-sep-2021

Ordinul 5.022/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''AMA'' Bistriţa din municipiul Bistriţa pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Nina Kids'' din municipiul Bistriţa

publicat in M.Of. 856 din 08-sep-2021

Ordinul 5.021/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''real'', specializarea ''matematică-informatică'', respectiv profilul ''umanist'', specializarea ''ştiinţe sociale'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională ''Agora'' din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 856 din 08-sep-2021

Ordinul 5.019/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Americano-Română din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 856 din 08-sep-2021

Ordinul 5.009/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Liberă Waldorf Sophia din municipiul Braşov

publicat in M.Of. 856 din 08-sep-2021