Rasfoire documente

Decretul 965/2021 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Decretul 969/2021 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Decretul 968/2021 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Decretul 967/2021 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Decretul 966/2021 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Decretul 964/2021 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Decretul 963/2021 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Decretul 962/2021 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Decretul 961/2021 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Decretul 960/2021 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Decretul 959/2021 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Decretul 958/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021

Hotarirea 61/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale COM (2021) 102

publicat in M.Of. 855 din 08-sep-2021