Rasfoire documente

Ordinul 4.636/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Olga Gudynn Internaţional School - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Olga Gudynn Internaţional School din oraşul Voluntari

publicat in M.Of. 843 din 03-sep-2021

Ordinul 4.648/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Starlex Pro Tactic Study - S.R.L. din municipiul Constanţa pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''KidoEra'' din municipiul Constanţa

publicat in M.Of. 843 din 03-sep-2021

Ordinul 4.647/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Milenium Gaz - S.R.L. din municipiul Constanţa pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Victoria'' din municipiul Constanţa

publicat in M.Of. 843 din 03-sep-2021

Ordinul 4.646/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-25 iunie 2021

publicat in M.Of. 843 din 03-sep-2021

Ordinul 4.645/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Sweet Little Baby - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Sweet Baby'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 843 din 03-sep-2021

Ordinul 4.644/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Sildor din municipiul Târgu Mureş pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''SD Bambi Magic'' din municipiul Târgu Mureş

publicat in M.Of. 843 din 03-sep-2021

Ordinul 4.643/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Rio'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 843 din 03-sep-2021

Ordinul 4.617/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 843 din 03-sep-2021

Hotarirea 917/2021 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021-2025 ''Criminalitatea nu este profitabilă!'' şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021-2025 ''Criminalitatea nu este profitabilă!''

publicat in M.Of. 843 din 03-sep-2021

Hotarirea 915/2021 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,5111 ha, în vederea realizării obiectivului ''Dezvoltarea infrastructurii turistice în oraşul Zlatna, judeţul Alba - Amenajare domeniu schiabil''

publicat in M.Of. 843 din 03-sep-2021