Rasfoire documente

Decizia 431/2021 privind modificarea anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.212/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 842 din 03-sep-2021

Ordinul 5.153/2021 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de studiu din învăţământul liceal

publicat in M.Of. 842 din 03-sep-2021

Ordinul 4.963/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Montessori Schule'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 842 din 03-sep-2021

Ordinul 4.961/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Ariel Ovi'' din municipiul Cluj-Napoca pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Ariel Ovi'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 842 din 03-sep-2021

Hotarirea 861/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - sector Centură Sud - lot 1, sector 1 km 52+070 - km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770 - km 69+000 aferent Centură Sud''

publicat in M.Of. 842 din 03-sep-2021