Rasfoire documente

Ordinul 5.196/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 848 din 06-sep-2021

Ordinul 1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 848 din 06-sep-2021

Ordinul 1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor

publicat in M.Of. 848 din 06-sep-2021

Ordinul 1.151/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor

publicat in M.Of. 848 din 06-sep-2021

Ordinul 5.195/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 848 din 06-sep-2021

Ordinul 5.095/2021 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Apollo Kids'' din oraşul Popeşti-Leordeni

publicat in M.Of. 848 din 06-sep-2021

Ordinul 5.089/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie - 28 mai 2021

publicat in M.Of. 848 din 06-sep-2021

Ordinul 1.755/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 848 din 06-sep-2021

Decretul 957/2021 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017

publicat in M.Of. 848 din 06-sep-2021

Decretul 956/2021 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021

publicat in M.Of. 848 din 06-sep-2021