Rasfoire documente

Norma din 2021 privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Actul din 2021 Tarife pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/ sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru a examina personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, pentru viza anuală, precum şi pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de agreare

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norma din 2021 privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norma din 2021 privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Regulament din 2021 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi componenţa acestor comisii

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilor

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Regulament din 2021 de înfiinţare, organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei Centrale Medicale şi Psihologice în Siguranţa Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Regulament din 2021 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi componenţa acestor comisii

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norma din 2021 privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Actul din 2021 Tarife pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/ sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru a examina personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, pentru viza anuală, precum şi pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de agreare

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norma din 2021 privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norma din 2021 privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilor

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Regulament din 2021 de înfiinţare, organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei Centrale Medicale şi Psihologice în Siguranţa Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021