Rasfoire documente

Ordinul 124/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 349/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 martie 2021

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Decizia 50/2021 [R] privind art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Hotarirea 66/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Ordinul 1.747/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Hotarirea 924/2021 privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, nivel secret, elaborate sau deţinute de Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Hotarirea 921/2021 privind numirea a 2 controlori financiari şefi adjuncţi la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Decretul 955/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Decretul 954/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Decretul 953/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Decretul 952/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Decretul 951/2021 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021