Rasfoire documente

Ordonanta 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Ordinul 4.657/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei Ecologice Green Filiala Bucureşti din municipiul Drăgăşani pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Drăgăşani din municipiul Drăgăşani

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Ordinul 1.695/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Decizia 413/2021 pentru numirea domnului George Nicolaie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Decizia 412/2021 privind eliberarea domnului Alexandru Bologan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Ordonanta 14/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Ordonanta 13/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Ordonanta 12/2021 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Ordonanta 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Decretul 947/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Decretul 946/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Decretul 945/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021