Rasfoire documente

Norme Tehnice din 2021 privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării unui document electronic de transport ca declaraţie de tranzit pentru transportul aerian

publicat in M.Of. 830 din 31-aug-2021

Ordinul 1.247/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării unui document electronic de transport ca declaraţie de tranzit pentru transportul aerian

publicat in M.Of. 830 din 31-aug-2021

Ordinul 1.088/2021 pentru publicarea acceptării amendamentului din 2021 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001

publicat in M.Of. 830 din 31-aug-2021

Ordinul 349/2021 privind modificarea şi completarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 2/2021

publicat in M.Of. 830 din 31-aug-2021

Ordinul 112/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

publicat in M.Of. 830 din 31-aug-2021

Ordonanta 7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 830 din 31-aug-2021

Ordonanta urgenta 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 830 din 31-aug-2021