Rasfoire documente

Regulament-Cadru din 2021 al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

publicat in M.Of. 83 din 26-ian-2021

Ordinul 31/2021 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

publicat in M.Of. 83 din 26-ian-2021

Hotarirea 9/2021 privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei părţi, în suprafaţă totală de 14.788 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente'', tronsonul 2

publicat in M.Of. 83 din 26-ian-2021

Decizia 750/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 83 din 26-ian-2021

Ordinul 67/2021 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 6 la Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015

publicat in M.Of. 83 din 26-ian-2021