Rasfoire documente

Ordinul 496/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 822 din 27-aug-2021

Ordinul 772/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 822 din 27-aug-2021

Ordinul 2.263/2021 privind intrarea în vigoare a unui tratat internaţional

publicat in M.Of. 822 din 27-aug-2021

Ordinul 471/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 822 din 27-aug-2021

Hotarirea 889/2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 387, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Medgidia, judeţul Constanţa, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 822 din 27-aug-2021

Hotarirea 888/2021 privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională CF Craiova'', situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Broşteni din judeţul Mehedinţi şi Samarineşti, Văgiuleşti, Ţânţăreni din judeţul Gorj

publicat in M.Of. 822 din 27-aug-2021