Rasfoire documente

Ordinul 412/2021 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru monitorizarea şi supervizarea implementării Strategiei şi a Planului de afaceri pentru activităţile Fondului de Fonduri (FdF) conform Acordului de finanţare semnat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Ordinul 1.225/2021 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru monitorizarea şi supervizarea implementării Strategiei şi a Planului de afaceri pentru activităţile Fondului de Fonduri (FdF) conform Acordului de finanţare semnat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Ordinul 793/2021 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru monitorizarea şi supervizarea implementării Strategiei şi a Planului de afaceri pentru activităţile Fondului de Fonduri (FdF) conform Acordului de finanţare semnat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Hotarirea 907/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare pavilion nou - bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044 Sibiu''

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Hotarirea 906/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Hotarirea 905/2021 privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii şi a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Hotarirea 904/2021 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Hotarirea 887/2021 privind actualizarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice a bunului ''Baraj stăvilar mobil km 4+337'', aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A.

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Ordonanta 5/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Ordonanta 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Ordonanta 3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021