Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 92/2021 privind regimul deşeurilor

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Metodologie din 2021 pentru recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/centre de evaluare a competenţelor autorizate şi/sau alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Decizia 989/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj RAMY-95 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Ordinul 4.492/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/centre de evaluare a competenţelor autorizate şi/sau alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Ghid din 2021 carierei poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Ordinul 4.225/C/2021 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Ordinul 164/2021 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Hotarirea 913/2021 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Ordonanta urgenta 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021