Rasfoire documente

Hotarirea 8/2021 pentru aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 12 septembrie 2021 din comuna Abrămuţ, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021

Hotarirea 895/2021 privind aprobarea desfiinţării imobilului Ştrand municipal, situat în municipiul Baia Mare, str. Câmpul Tineretului nr. 1, judeţul Maramureş, în vederea realizării obiectivului de investiţii ''Complex socio-cultural-sportiv şi de agrement'' pe acelaşi amplasament

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021

Hotarirea 894/2021 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Kaliuzhnaya Katsiaryna

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021

Hotarirea 878/2021 privind modificarea codului de clasificaţie, actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. Dr. G. K. Constantinescu'' şi transmiterea acestuia în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021

Hotarirea 877/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021

Hotarirea 876/2021 privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021

Hotarirea 875/2021 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021

Hotarirea 855/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021

Hotarirea 854/2021 privind înscrierea unor construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021

Hotarirea 853/2021 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021

Hotarirea 852/2021 privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 3465 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021

Hotarirea 851/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare baracă metalică şi asfaltare drumuri interioare în cazarma 1166 Chitila''

publicat in M.Of. 813 din 25-aug-2021