Rasfoire documente

Ordinul 1.000/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 ''Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii'' din cadrul axei prioritare 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 811 din 24-aug-2021

Hotarirea 7/2021 pentru aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 26 septembrie 2021 din comuna Ţinteşti, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 811 din 24-aug-2021

Ordinul 792/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 ''Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii'' din cadrul axei prioritare 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 811 din 24-aug-2021

Decizia 411/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Romi Mihăescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 811 din 24-aug-2021

Hotarirea 902/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

publicat in M.Of. 811 din 24-aug-2021

Hotarirea 901/2021 privind completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

publicat in M.Of. 811 din 24-aug-2021

Hotarirea 900/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

publicat in M.Of. 811 din 24-aug-2021

Hotarirea 899/2021 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021

publicat in M.Of. 811 din 24-aug-2021

Decizia 326/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 811 din 24-aug-2021

Decretul 941/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 811 din 24-aug-2021

Decretul 940/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 811 din 24-aug-2021