Rasfoire documente

Ordinul 495/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea ''Minprest Serv'' - S.A.

publicat in M.Of. 819 din 26-aug-2021

Ordinul 901/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea ''Minprest Serv'' - S.A.

publicat in M.Of. 819 din 26-aug-2021

Ordinul 4.638/2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic de predare din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 819 din 26-aug-2021

Ordinul 1.460/2021 privind aprobarea cotelor de recoltă la unele specii de păsări admise la vânătoare

publicat in M.Of. 819 din 26-aug-2021

Ordinul 446/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea ''Minprest Serv'' - S.A.

publicat in M.Of. 819 din 26-aug-2021

Hotarirea 903/2021 privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Muzeului Naţional Cotroceni în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale

publicat in M.Of. 819 din 26-aug-2021

Hotarirea 871/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 819 din 26-aug-2021

Hotarirea 870/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Baza de Reparaţii Nave Brăila

publicat in M.Of. 819 din 26-aug-2021

Hotarirea 856/2021 privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad, prevăzute în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 819 din 26-aug-2021