Rasfoire documente

Ordinul M.169/2021 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.202/2006 pentru aprobarea ''Normelor metodologice privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie soldaţilor şi gradaţilor profesionişti''

publicat in M.Of. 817 din 26-aug-2021

Hotarirea 890/2021 privind trecerea unei părţi din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ''Cantacuzino'', situat în municipiul Bucureşti, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

publicat in M.Of. 817 din 26-aug-2021

Hotarirea 882/2021 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 817 din 26-aug-2021

Hotarirea 869/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare peroane în staţia CF Bartolomeu, refacere platforma staţiei şi zonele adiacente'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 817 din 26-aug-2021

Hotarirea 867/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire Spital Orăşenesc, localitatea Sinaia, judeţul Prahova''

publicat in M.Of. 817 din 26-aug-2021

Hotarirea 866/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire cămin studenţesc - Universitatea Politehnică din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 290, sectorul 6, Bucureşti''

publicat in M.Of. 817 din 26-aug-2021

Hotarirea 865/2021 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2021 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic

publicat in M.Of. 817 din 26-aug-2021

Regulament-Cadru din 2021 şi componenţa comitetelor de organizare UNESCO, constituite pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial

publicat in M.Of. 817 din 26-aug-2021

Hotarirea 857/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a componenţei comitetelor de organizare UNESCO

publicat in M.Of. 817 din 26-aug-2021

Decizia 395/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3^2 alin. (4) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 817 din 26-aug-2021