Rasfoire documente

Ordinul 94/2021 privind modificarea şi completarea Condiţiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018, precum şi pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 815 din 25-aug-2021

Ordinul 1.638/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 815 din 25-aug-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna august 2021

publicat in M.Of. 815 din 25-aug-2021

Ordinul 1.068/2021 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna august 2021

publicat in M.Of. 815 din 25-aug-2021

Statut din 2021 al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 815 din 25-aug-2021

Hotarirea 864/2021 privind aprobarea Statutului Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 815 din 25-aug-2021