Rasfoire documente

Ordinul 1.627/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.244/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu infarct miocardic acut şi aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgenţelor de chirurgie vasculară şi urgenţelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 814 din 25-aug-2021

Ordinul 1.599/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 814 din 25-aug-2021

Hotarirea 873/2021 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 814 din 25-aug-2021

Hotarirea 872/2021 privind actualizarea valorii de inventar şi alipirea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

publicat in M.Of. 814 din 25-aug-2021

Decizia 416/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41, art. 42, art. 43, art. 44 şi art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale art. 3 şi art. 8 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 814 din 25-aug-2021