Rasfoire documente

Ordinul 1.040/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021

publicat in M.Of. 803 din 20-aug-2021

Norme Metodologice din 2021 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021

publicat in M.Of. 803 din 20-aug-2021

Ordinul 999/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 803 din 20-aug-2021

Ordinul 664/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 803 din 20-aug-2021

Ordinul 1.208/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 803 din 20-aug-2021

Ordinul M.163/2021 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear şi de recuperare a unei contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea acestora

publicat in M.Of. 803 din 20-aug-2021

Hotarirea 849/2021 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Călăraşi, Harghita, Hunedoara, Dâmboviţa, Sibiu, Buzău, Braşov, Olt, Argeş, Prahova şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 803 din 20-aug-2021

Hotarirea 848/2021 privind înscrierea imobilului 3445 situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 803 din 20-aug-2021

Decizia 453/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1691 alin. (3) teza finală din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu referire la sintagma ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'', în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 803 din 20-aug-2021