Rasfoire documente

Ordinul 1.091/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 800 din 19-aug-2021

Hotarirea 844/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 800 din 19-aug-2021

Hotarirea 845/2021 privind plata contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

publicat in M.Of. 800 din 19-aug-2021

Hotarirea 843/2021 pentru aprobarea atestării unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local şi privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

publicat in M.Of. 800 din 19-aug-2021

Decizia 343/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 453/2004, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 800 din 19-aug-2021