Rasfoire documente

Strategie din 2021 de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021-2025

publicat in M.Of. 809 din 24-aug-2021

Hotarirea 863/2021 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021-2025, precum şi a Planului general de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021-2025

publicat in M.Of. 809 din 24-aug-2021

Decizia 425/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 809 din 24-aug-2021

Decizia 414/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor lit. c) şi d) cuprinse în punctul I - Salarii pentru administraţia publică centrală şi ale lit. a) şi b) cuprinse în punctul II - Salarii pentru personalul din unităţile teritoriale litera A capitolul I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 809 din 24-aug-2021

Decizia 410/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. l) şi ale art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 809 din 24-aug-2021

Decretul 939/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 809 din 24-aug-2021

Decretul 938/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 809 din 24-aug-2021