Rasfoire documente

Ordinul 1.555/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

publicat in M.Of. 807 din 23-aug-2021

Ordinul 1.554/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut

publicat in M.Of. 807 din 23-aug-2021

Ordinul 1.211/2021 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016

publicat in M.Of. 807 din 23-aug-2021

Ordinul 1.087/2021 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/777 al Comisiei din 16 mai 2019 privind specificaţiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/880/UE

publicat in M.Of. 807 din 23-aug-2021

Hotarirea 860/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Ploieşti-Buzău'', aflate pe raza localităţilor Râfov, Dumbrava, Drăgăneşti, Albeşti-Paleologu, Tomşani, Colceag, Baba Ana din judeţul Prahova

publicat in M.Of. 807 din 23-aug-2021

Decizia 396/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 807 din 23-aug-2021

Decizia 377/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 807 din 23-aug-2021

Decizia 345/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) teza întâi şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 247/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 807 din 23-aug-2021