Rasfoire documente

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a comisiei de sprijin familial prevăzute la art. 64 din Normele de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021

publicat in M.Of. 793 din 18-aug-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 793 din 18-aug-2021

Ordinul 111/2021 pentru stabilirea unor aspecte referitoare la constituirea comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat şi la comisia prevăzută la art. 64 din Normele de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021, precum şi pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a acestora

publicat in M.Of. 793 din 18-aug-2021

Conditie din 2021 sanitar-veterinară pentru laboratoarele care lucrează cu virusul febrei aftoase in vitro/in vivo

publicat in M.Of. 793 din 18-aug-2021

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2021 privind autorizarea, înregistrarea şi controlul laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator

publicat in M.Of. 793 din 18-aug-2021

Ordinul 104/2021 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea, înregistrarea şi controlul laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator

publicat in M.Of. 793 din 18-aug-2021

Decizia 337/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 793 din 18-aug-2021