Rasfoire documente

Norma din 2021 de aplicare a prevederilor art. 883 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la autorizarea punerii pe piaţă a unor medicamente necesare pe motive de sănătate publică

publicat in M.Of. 792 din 18-aug-2021

Ordinul 1.540/2021 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 883 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la autorizarea punerii pe piaţă a unor medicamente necesare pe motive de sănătate publică

publicat in M.Of. 792 din 18-aug-2021

Ordinul 942/2021 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 792 din 18-aug-2021

Decizia 423/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 792 din 18-aug-2021

Decizia 348/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 792 din 18-aug-2021

Decizia 346/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 792 din 18-aug-2021