Rasfoire documente

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii

publicat in M.Of. 79 din 25-ian-2021

Ordinul 60/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii

publicat in M.Of. 79 din 25-ian-2021

Decizia 906/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, 2 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 79 din 25-ian-2021

Ordinul 49/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

publicat in M.Of. 79 din 25-ian-2021

Ordinul 1/2021 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor

publicat in M.Of. 79 din 25-ian-2021