Rasfoire documente

Circulara 17/2021 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2021

publicat in M.Of. 783 din 13-aug-2021

Ordinul 2.036/2021 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 783 din 13-aug-2021

Ordinul 1.415/2021 pentru aprobarea tarifelor standard privind intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs care acţionează în intravilanul localităţilor, precum şi a cuantumului şi a modalităţii de acordare a costurilor de întreţinere a puilor de urs relocaţi

publicat in M.Of. 783 din 13-aug-2021

Ordinul 1.406/2021 pentru aprobarea modelului de contract de prestări servicii care se încheie între unităţile administrativ-teritoriale şi medicii veterinari de liberă practică pentru acţiunile de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor

publicat in M.Of. 783 din 13-aug-2021

Ordinul 234/2021 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2021

publicat in M.Of. 783 din 13-aug-2021

Hotarirea 834/2021 privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Timişoara-Sud'', precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 933/2019

publicat in M.Of. 783 din 13-aug-2021

Ordonanta urgenta 85/2021 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect

publicat in M.Of. 783 din 13-aug-2021