Rasfoire documente

Regulamentul 11/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 780 din 12-aug-2021

Ordinul 766/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 780 din 12-aug-2021

Ordinul 1.519/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 780 din 12-aug-2021

Hotarirea 837/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, prin amenajarea unor puncte de triaj epidemiologic la unităţi sanitare din judeţele Alba, Argeş, Galaţi şi Hunedoara

publicat in M.Of. 780 din 12-aug-2021

Hotarirea 836/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2021

publicat in M.Of. 780 din 12-aug-2021

Hotarirea 831/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicaţii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi furnizorilor săi de servicii medicale

publicat in M.Of. 780 din 12-aug-2021

Decizia 264/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 780 din 12-aug-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 şi 754 bis din 3 august 2021

publicat in M.Of. 780 din 12-aug-2021