Rasfoire documente

Ordinul 92/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 149/2020 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2 - Negru Vodă 2 şi de stabilire a unor măsuri privind aplicabilitatea acestuia

publicat in M.Of. 786 din 16-aug-2021

Ordinul 1.004/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

publicat in M.Of. 786 din 16-aug-2021

Decizia 424/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 lit. f) din Codul de procedură civilă raportat la art. 460 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 786 din 16-aug-2021

Decizia 322/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 786 din 16-aug-2021