Rasfoire documente

Ordonanta 1/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

publicat in M.Of. 785 din 16-aug-2021

Decizia 389/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 785 din 16-aug-2021

Decizia 327/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 785 din 16-aug-2021

Decizia 295/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 785 din 16-aug-2021

Decizia 266/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1^1) şi ale art. 8 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 785 din 16-aug-2021