Rasfoire documente

Ordinul 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 771 din 10-aug-2021

Decizia 404/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''de la comunicarea hotărârilor definitive'' din cuprinsul art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 771 din 10-aug-2021

Decizia 401/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 771 din 10-aug-2021

Decizia 370/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 771 din 10-aug-2021

Decizia 262/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017, în ansamblul său, şi a Legii nr. 261/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi a prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 771 din 10-aug-2021

Decizia 10/2021 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 771 din 10-aug-2021