Rasfoire documente

Ordinul 518/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F.'' - S.A.

publicat in M.Of. 770 din 09-aug-2021

Ordinul 858/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F.'' - S.A.

publicat in M.Of. 770 din 09-aug-2021

Ordinul 435/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F.'' - S.A.

publicat in M.Of. 770 din 09-aug-2021

Decizia 270/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment'' din cuprinsul art. 15 alin. (2) al Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 770 din 09-aug-2021

Decizia 194/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare

publicat in M.Of. 770 din 09-aug-2021

Decizia 193/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 472 alin. (1) şi ale art. 474 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 770 din 09-aug-2021

Decizia 191/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 770 din 09-aug-2021