Rasfoire documente

Ordinul 1.193/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcţiilor juridice similare fiduciei, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 779 din 12-aug-2021

Ordinul 1.474/2021 privind constituirea şi funcţionarea grupurilor tehnice de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 779 din 12-aug-2021

Ordinul 1.047/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.975/2019 privind sigiliile utilizate în cadrul activităţii Direcţiei generale antifraudă fiscală

publicat in M.Of. 779 din 12-aug-2021

Decizia 406/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi ale art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 779 din 12-aug-2021