Rasfoire documente

Ordinul 735/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 777 din 11-aug-2021

Ordinul 1.509/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 777 din 11-aug-2021

Decizia 406/2021 privind reluarea activităţii doamnei Daniela Mincu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice, în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 777 din 11-aug-2021

Decizia 405/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Silvian Dan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 777 din 11-aug-2021

Decizia 292/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 777 din 11-aug-2021

Decretul 928/2021 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 777 din 11-aug-2021

Decretul 927/2021 privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă

publicat in M.Of. 777 din 11-aug-2021

Decretul 926/2021 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

publicat in M.Of. 777 din 11-aug-2021

Decretul 925/2021 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 777 din 11-aug-2021