Rasfoire documente

Ordinul 1.049/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

publicat in M.Of. 776 din 11-aug-2021

Contract din 2021 Nr. ......../SNTOBC/.......... privind activităţile desfăşurate de către cadrele didactice din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, numite în comisiile de verificare a cunoştinţelor pentru concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea ...................

publicat in M.Of. 776 din 11-aug-2021

Metodologie-Cadru din 2021 de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

publicat in M.Of. 776 din 11-aug-2021

Ordinul 3.917/C/2021 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

publicat in M.Of. 776 din 11-aug-2021

Ordinul 1.427/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 776 din 11-aug-2021