Rasfoire documente

Procedura din 2021 de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată şi care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei

publicat in M.Of. 763 din 05-aug-2021

Ordinul 1.159/2021 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată şi care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 763 din 05-aug-2021

Ordinul 179/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 211/2020 privind organizarea şi funcţionarea registrului cumpărătorilor înregistraţi din sectorul pescăresc la Marea Neagră

publicat in M.Of. 763 din 05-aug-2021

Decizia 387/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 alin. (1) şi (3), coroborate cu cele ale anexei nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 763 din 05-aug-2021