Rasfoire documente

Ordinul 4.056/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Kids Club Tei'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021

Ordinul 663/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021

Ordinul 4.472/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021

Raport din 2021 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Neamul Românesc

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021

Ordinul 4.060/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Universul Copiilor'' din comuna Domneşti

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021

Ordinul 4.059/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Riţa Veveriţa'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021

Ordinul 1.935/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021

Ordinul 1.288/2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021

Ordinul 1.286/2021 pentru modificarea anexelor nr. 7 şi 8 la Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021

Ordinul 929/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021

Ordinul 198/2021 privind unele măsuri de informare a consumatorilor şi consiliere a operatorilor economici

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021

Ordinul 109/2021 privind formarea iniţială, în anul 2021, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

publicat in M.Of. 760 din 04-aug-2021