Rasfoire documente

Actul 15.415/2021 CUANTUMUL datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021, declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 769 din 09-aug-2021

Decizia 919/2021 privind reluarea activităţii Asociaţiei Profesioniştilor în Regularizarea Daunelor

publicat in M.Of. 769 din 09-aug-2021

Decizia 911/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj ASIWEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 769 din 09-aug-2021

Ordinul 1.399/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

publicat in M.Of. 769 din 09-aug-2021

Ordinul 945/2021 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială ALL CERT PRODUCT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 769 din 09-aug-2021

Hotarirea 829/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 769 din 09-aug-2021

Decizia 407/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', precum şi a prevederilor art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 769 din 09-aug-2021