Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 84/2021 pentru abrogarea art. 72 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 768 din 06-aug-2021

Decizia 405/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 464 alin. (3) raportat la art. 464 alin. (1) lit. r) şi t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 768 din 06-aug-2021

Decizia 240/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 768 din 06-aug-2021

Decizia 192/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 768 din 06-aug-2021

Decretul 922/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 768 din 06-aug-2021

Decretul 921/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 768 din 06-aug-2021

Decretul 920/2021 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 5 mai 2020

publicat in M.Of. 768 din 06-aug-2021

Hotarirea 54/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

publicat in M.Of. 768 din 06-aug-2021