Rasfoire documente

Procedura din 2021 de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

publicat in M.Of. 764 din 05-aug-2021

Ordinul 4.583/2021 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

publicat in M.Of. 764 din 05-aug-2021

Instructiuni din 2021 privind reglementarea activităţilor care vizează participarea Ministerului Apărării Naţionale la nivelul Agenţiei Europene de Apărare şi în cadrul iniţiativelor Uniunii Europene în domeniul apărării

publicat in M.Of. 764 din 05-aug-2021

Ordinul M.154/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind reglementarea activităţilor care vizează participarea Ministerului Apărării Naţionale la nivelul Agenţiei Europene de Apărare şi în cadrul iniţiativelor Uniunii Europene în domeniul apărării

publicat in M.Of. 764 din 05-aug-2021

Decizia 402/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen Moraru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 764 din 05-aug-2021

Decizia 401/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen Moraru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 764 din 05-aug-2021

Hotarirea 827/2021 privind acordarea unui ajutor umanitar din Rezerva Ministerului Sănătăţii, cu titlu gratuit, pentru Tunisia, Republica Arabă Egipt, Albania şi Vietnam, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 764 din 05-aug-2021