Rasfoire documente

Raport din 2021 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Scarlat Ionut Cristian

publicat in M.Of. 753 din 03-aug-2021

Raport din 2021 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Alternativa pentru Demnitate Naţională

publicat in M.Of. 753 din 03-aug-2021

Ordinul 3.846/C/2021 privind condiţiile de avansare în gradul militar imediat următor, în cadrul aceleiaşi categorii, pentru personalul care a avut calitatea de poliţist de penitenciare/funcţionar public cu statut special/cadru militar în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 753 din 03-aug-2021

Ordinul 1.304/2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 753 din 03-aug-2021

Ordinul 1.303/2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 753 din 03-aug-2021

Ordinul 1.290/2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 753 din 03-aug-2021

Ordinul 1.189/2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală

publicat in M.Of. 753 din 03-aug-2021

Ordinul 611/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 753 din 03-aug-2021

Ordinul 519/2021 pentru modificarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.263/2019, şi a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi, utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.360/2019

publicat in M.Of. 753 din 03-aug-2021

Hotarirea 813/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 753 din 03-aug-2021