Rasfoire documente

Hotarirea 79/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor privind retragerea, redobândirea şi suspendarea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari şi firmele de audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018

publicat in M.Of. 750 din 02-aug-2021

Ordinul 1.397/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017

publicat in M.Of. 750 din 02-aug-2021

Hotarirea 807/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 750 din 02-aug-2021

Hotarirea 806/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006

publicat in M.Of. 750 din 02-aug-2021

Hotarirea 800/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională ''Loteria Română'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 750 din 02-aug-2021

Hotarirea 789/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome ''Rasirom'', aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 750 din 02-aug-2021

Decizia 363/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 750 din 02-aug-2021