Rasfoire documente

Ordinul 165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in M.Of. 754 din 03-aug-2021

Ordinul 333/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in M.Of. 754 din 03-aug-2021

Decizia 775/2021 privind aprobarea Instrumentelor standard de evaluare a activităţii deţinuţilor

publicat in M.Of. 754 din 03-aug-2021

Hotarirea 815/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire şi dotare sediu DGPI, strada Răzoare nr. 5, sector 6, Bucureşti''

publicat in M.Of. 754 din 03-aug-2021

Decizia 290/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 754 din 03-aug-2021

Decizia 212/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 255, ale art. 258 şi ale art. 898 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 754 din 03-aug-2021

Decizia 196/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 754 din 03-aug-2021

Decizia 190/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) şi ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 754 din 03-aug-2021