Rasfoire documente

Ordinul 591/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Şantierul Naval Mangalia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 741 din 29-iul-2021

Ordinul 865/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Şantierul Naval Mangalia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 741 din 29-iul-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Legii nr. 204/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 20 iulie 2021

publicat in M.Of. 741 din 29-iul-2021

Ordinul 948/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Şantierul Naval Mangalia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 741 din 29-iul-2021

Hotarirea 797/2021 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei pentru finanţarea în anul 2021 a lucrărilor de investiţii pentru refacerea şi punerea în siguranţă a infrastructurii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de fenomenele meteorologice şi hidrologice înregistrate în luna iulie 2021

publicat in M.Of. 741 din 29-iul-2021

Hotarirea 796/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 741 din 29-iul-2021

Hotarirea 795/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 741 din 29-iul-2021

Hotarirea 794/2021 privind eliberarea domnului Ţigănuş Radu din funcţia de subprefect al judeţului Vrancea

publicat in M.Of. 741 din 29-iul-2021

Decizia 288/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

publicat in M.Of. 741 din 29-iul-2021