Rasfoire documente

Decizia 391/2021 privind constituirea Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului ''România Educată''

publicat in M.Of. 740 din 28-iul-2021

Ordinul 1.014/2021 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Societatea de Certificare ICECON CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 740 din 28-iul-2021

Ordinul 168/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 12/CV2 - AGROCOLCEAG din judeţul Prahova, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 740 din 28-iul-2021

Ordinul 100/2021 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

publicat in M.Of. 740 din 28-iul-2021

Decizia 392/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 740 din 28-iul-2021

Decizia 206/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 740 din 28-iul-2021

Decretul 906/2021 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar

publicat in M.Of. 740 din 28-iul-2021