Rasfoire documente

Hotarirea 37/2021 pentru completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

publicat in M.Of. 748 din 02-aug-2021

Ordinul 4491/2021 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 748 din 02-aug-2021

Actul din 2021 COMPETENŢELE necesare exercitării funcţiei publice în care vor fi numiţi poliţiştii de penitenciare definitivi după finalizarea perioadei de stagiu

publicat in M.Of. 748 din 02-aug-2021

Decizia 798/2021 pentru aprobarea competenţelor necesare exercitării funcţiei publice în care vor fi numiţi poliţiştii de penitenciare definitivi după finalizarea perioadei de stagiu

publicat in M.Of. 748 din 02-aug-2021

Hotarirea 814/2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Gonzalez Montero Asley

publicat in M.Of. 748 din 02-aug-2021

Hotarirea 810/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Fluviale'' - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 748 din 02-aug-2021

Hotarirea 809/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 748 din 02-aug-2021

Hotarirea 805/2021 pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520) '', precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 499/2010

publicat in M.Of. 748 din 02-aug-2021